TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet
Haridus – ja Teadusministeerium
ekspert Piret Hiisjärv Piret.Hiisjarv@hm.ee, 7354076, 56876436