TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

TALLINNA TOOMKOOLI KODUKORD

Tallinna Toomkooli kordukord (2020) on allalaaditav SIIT.
Tallinna Toomkooli kodukorra lisa 2 "Tallinna Toomkooli COVID-19 leviku tõkestamise plaan" (2020) on allalaaditav SIIT.
Tallinna Toomkooli kodukorra lisa 3 "Tallinna Toomkooli päevakava" (2020) on allalaaditav SIIT.