TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis


Latevanemate rahulolu-uuringu tulemused 2017/2018 õppeaastal

TABEL 1. Lastevanemate arvamus õpilaste ja õpetajate suhte kohta.


TABEL 2. Lastevanemate arvamus kodu ja kooli koostöö kohta.

TABEL 3. Õpetajate arvamus kooli juhtkonna kohta


TABEL 4. Õpetajate arvamus töökollektiivi õhkkonna kohta


TABEL 5. Lastevanemate rahulolu Tallinna Toomkooli õpetamise tasemega