TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Õpilaste vastuvõtt Tallinna Toomkooli 1. klassi 2019. aastal

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2019/2020 õa

Anname teada, et Tallinna Toomkoolis, VHK Põhikoolis, Kohila Mõisakoolis ja Püha Miikaeli Koolis toimub ühine tutvusuuring. Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Tutvusuuringu kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand ( nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta osaleda meie üsna suure õppekoormusega koolitöös.

Tallinna Toomkooli või Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele:

Avalduse (vorm kohapeal olemas) vastuvõtt tutvusuuringule/katsetele toimub 07.-17.01.2019 VHK gümnaasiumi maja valvelauas,  aadressil Vene 22 kella 8.00-18.30. Palume kaasa võtta lapse pilt 3x4cm. Tutvusuuringu esimene kirjalik osa lapsele toimub 26.01.2019 kell 11, aadressil Vene 13, VHK algkooli majas, I, II ja III korrusel. Tutvusuuringule palume lapsele kaasa võtta harilik pliiats, teritaja ja kustutuskumm! Tutvusuuringu teine osa toimub 02.02.2019 ainult edasipääsenutele. Tulemustest teavitatakse hiljemalt 22.02.2019.

Tallinna Toomkooli või Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele:

Toomkooli eelkoolis osalevatele õpilaste tutvusuuring toimub eelkooli tundide ajal. Tulemustest teavitatakse hiljemalt 22.02.2019.

LISAINFO: http://www.tallinnatoomkool.ee/vastuvott