TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Õpilaste vastuvõtt 2022/2023 õppeaasta 1. klassidesse

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu peame oluliseks, et läbivaks ja ühendavaks liiniks Tallinna Toomkoolis on esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine.

Oma õppe- ja kasvatustöös tugineme kristlikule väärtussüsteemile.
 Tallinna Toomkooli tutvusuuring toimub koostöös Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskusega (sinna kuuluvad lisaks Toomkoolile ka VHK, Püha Miikaeli kool ja Kohila Mõisakool). Kõikides nimetatud koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid.

Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega kooli töös.TUTVUSUURINGU info Tallinna Toomkooli eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele

Vastuvõtuinfo on leitav meie kooli partnerkooli Vanalinna Hariduskolleegiumi kodulehelt. Lehel olev info ja ankeedid kehtivad ka Tallinna Toomkooli kohta. Küsimuste tekkides võib kirjutada aadressil tallinna.toomkool@eelk.ee. 


TUTVUSUURING Tallinna Toomkooli eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele

Lapsevanemad täidavad vastuvõtu avalduse Tallinna Toomkoolis. Vastava avalduse vormi saate eelkooli õpetajalt. Meie eelkoolis käivatele lastele korraldatakse tutvusuuring eelkooli tundide ajal ning infot jagatakse Stuudiumi kaudu. 
Kõikide tutvusuuringut puudutavate küsimuste korral võib kirjutada aadressil tallinna.toomkool@eelk.ee