TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Õpilaste vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 1. klassidesse

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu peame oluliseks, et läbivaks ja ühendavaks liiniks Tallinna Toomkoolis on esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine.

Oma õppe- ja kasvatustöös tugineme kristlikule väärtussüsteemile.
 Tallinna Toomkooli tutvusuuring toimub koostöös Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskusega (sinna kuuluvad lisaks Toomkoolile ka VHK, Püha Miikaeli kool ja Kohila Mõisakool). Kõikides nimetatud koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid.

Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega kooli töös.TUTVUSUURING Tallinna Toomkooli eelkooli või Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele

Avalduste
 vastuvõtmise aeg tutvusuuringule/katsetele on veel täpsustumas. 

Avalduste esitamisel palume kaasa võtta lapse pildi suuruses 3x4 cm. Samal ankeedil on kõik ülalnimetatud koolid. Kui soovite, et teie laps asuks õppima just Tallinna Toomkoolis, märkige ankeedil just meie kooli nimi.

Tutvusuuring viiakse läbi kahes osas.


Tutvusuuringu I osa toimub lapsele kirjalikult aadressil Vene 13, VHK algkooli majas, I, II ja III korrusel.
Tutvusuuringule palume lapsele kaasa võtta harilik pliiats, teritaja ja kustutuskumm. Tutvusuuringu pikkus on kuni tund. Samal ajal kui lapsel on tutvusuuring palume vanematel täita küsimustik (küsimustiku saate samal päeval).
I osa tulemustest teatatakse kirjalikult.

Tutvusuuringu II osa viiakse läbi tutvusuuringu I osas nullkriteeriumi ületanud õpilaskandidaatidele. Samas toimub ka vestlus vanematele. Täpsem info ja ajagraafik saadetakse vanema meilile. Tulemustest antakse teada.


TUTVUSUURING Tallinna Toomkooli eelkooli või Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele

Lapsevanemad täidavad vastuvõtu avalduse Toomkoolis. Vastava avalduse vormi saate uuel aastal eelkooli õpetajalt. Meie eelkoolis käivatele lastele korraldatakse tutvusuuring eelkooli tundide ajal.


Kõikide tutvusuuringut puudutavate küsimuste korral palun kirjutage: tallinna.toomkool@eelk.ee